Eiere av LN MOM:


Ragnar Sundet

Tlf: 960 43 640

E-post: rags@online.no



Svein Viken

Tlf: 900 46 891

E-post: svviken@hotmail.com



Tor Magnus Juberg

Tlf: 909 44 524

E-post: tmjuberg@yahoo.no



Kjartan Følke

Tlf: 401 00 810

E-post: kjartan.folke@sintef.no


Heliscan:

Tlf: 979 93 000

E-post: post@heliscan.no