Tidligere flyplass på Vikaleiret, Frosta er nedlagt. Det er blitt etablert en ny flyplass ved Solheim på Frosta som det kommer mer informasjon om siden.